Socialförvaltningen

Koll på hela livet/ Hjälp i livets alla skeden/Lugn och ro!

Att skapa trygghet och ge ett bra bemötande är hörnstenarna i vårt arbete. I vårt arbete möter vi barn, ungdomar, vuxna, äldre och funktionshindrade som behöver hjälp i olika former och vårt mål är att varje dag göra ett så bra arbete som möjligt.

Vårt uppdrag är att:

  • Lösa problem genom lyhördhet och stor empati.
  • Ge goda råd och stöd.
  • Erbjuda en god omsorg i livets olika skeden.
  • Arbeta för individers integration och ökade möjligheter på arbetsmarknaden
  • Samverka med andra parter i projekt som skapar trygghet och säkerhet.
  • Vara en rättssäker myndighet som tar hand om varje individ på bästa sätt.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2019