Kommunledningskontoret

Vi har ett övergripande ansvar för både medarbetare och invånare. Som kommunledningskontor har vi som uppgift att erbjuda service, såväl externt som internt.

Vårt uppdrag är att:

  • Göra Timrå kommun till en så attraktiv arbetsgivare som möjligt.
  • Erbjuda en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
  • Sprida kunskap om vad som händer i kommunen, för våra medarbetare och våra invånare.
  • Skapa en trygg och säker kommun genom en fungerande räddningstjänst, krisberedskap och brottsförebyggande åtgärder.
  • Arbeta aktivt för folkhälsa och fysisk tillgänglighet.
  • Ge IT-stöd och vara ett stöd internt vid upphandlingar från olika förvaltningar.
  • Erbjuda en väl fungerande kollektivtrafik.

I kommunhuset vid Köpmangatan 14 i Timrå finns vårt kontor.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 april 2017