Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar kommunens barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, kulturskola och vuxenutbildning.

En enig nämnd och förvaltningsledning har tillsammans utvecklat en plattform för ledning och styrning av Timrå kommuns skolväsende. Plattformen heter En välskött skola, och ger en stabilitet och en långsiktighet i nämndens och förvaltningsledningens styrning.

En välskött skola 

Vi arbetar för att varje barn och elev i Timrås förskolor och skolor

  • är tryggt, trivs och har studiero
  • utvecklar sina förmågor och kunskaper
  • varje dag ser koppling till omvärld och framtid
  • kommer att nå målen i alla ämnen
  • har inflytande över sitt eget lärande och är delaktig i skolans aktiviteter
  • förstår och omfattar vårt samhälles demokratiska värderingar

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 april 2018