Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen organiserar och driver kommunens förskolor, grundskolor, gymnasium, vuxenutbildning, kulturskola och kostverksamhet.

En enig nämnd och förvaltningsledning har tillsammans utvecklat en plattform för ledning och styrning av Timrå kommuns skolväsende. Plattformen heter Ett välskött skolsystem och ger en stabilitet och en långsiktighet i nämndens och förvaltningsledningens styrning.

Vi arbetar för att varje barn och elev

  • är tryggt, trivs och har studiero
  • utvecklar sina förmågor och kunskaper varje dag och ser koppling till 
    omvärld och framtid
  • kommer att nå målen i alla ämnen
  • har inflytande över sitt eget lärande och är delaktig i skolans aktiviteter
  • förstår och omfattar vårt samhälles demokratiska värderingar.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 juni 2019