Wifsta Water AB

Bolagets styrelse har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att marknadsföra och vidareförsälja rent vatten samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun.

Mer information: Lennart Käll, VD, telefonnummer: 070 - 593 79 25.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 december 2015