Midlanda Centrum AB

Bolagets styrelse har sitt säte i Timrå kommun, Västernorrlands län. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Timrå kommun för.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva markexploatering för kommersiell användning samt uppföra och förvalta fastigheter i anslutning till Sundsvall/Timrås flygplats i Timrå.

Mer information: Christian Söderberg, telefonnummer: 070-235 51 51

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 november 2017