Internationellt arbete

xindonesien_II 707.JPG
South Tangerang i Indonesien och Timrå kommun ingår i ett samarbetsavtal i syfte att byta erfarenheter med varandra. Bilden togs vid ett studiebesök på HEMAB i Härnösand.
Fotograf: Marie Zetterlund

Timrå kommuns internationella arbete syftar till att utveckla kommunens verksamhet genom internationella samarbeten, nätverk, projekt och tillgång till extern finansiering. Samverkan ska även stödja kommunens ambitioner vad gäller tillväxt, näringslivsutveckling och på miljöns område. Vidare är ambitionen att särskilt bland barn och ungdomar öka kunskaperna om och förståelsen för främmande kulturer och folk. Samverkan ska också bidra till demokratispridningen i världen.

Timrå kommun har sedan 1997 ett vänortsavtal med Zola Predosa, en kommun i Italien med 16000 invånare utanför Bologna. 2015-2016 pågår ett kommunalt partnerskap med staden South Tangerang i Indonesien. Partnerskapet har två delar, dels ett projektsamarbete kring avfallsfrågor, dels ett utbyte kring lokala demokratifrågor. Det kommunala partnerskapsprogrammet administreras av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD och finansieras av Sida.

Även inom skolans ram sker fortlöpande internationella samarbeten kring lärar- och elevutbyten med andra länder främst inom EU.

Timrå och Västernorrlands län representeras i Bryssel av Mid Sweden European Office. Brysselkontoret ska vara en stödjande part i ärenden som gäller EU:s olika intressen och beslut. Kontoret ska också bevaka länets möjligheter till att skapa EU-projekt och därmed EU:s medfinansiering.

Internationella kommittén ansvarar för samordningen av kommunens internationella arbete. Under mandatperioden 2014--2018 har kommittén följande ledamöter:

  • Mari Eliasson (s) Ordförande
  • Ewa Lindstrand (s) Ledamot
  • Göran Ljungblom (m) Ledamot
  • Tony Andersson (m) Ledamot

Frågor kring det internationella arbetet besvaras av kommitténs
sekreterare Bo Markusson, telefonnummer: 070-564 29 72

Här kan du läsa Timrå kommuns Riktlinjer för Internationellt arbete, pdf-format

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 september 2016