Kan man få särskild skolmat?

Svar

Om ditt barn har födoämnesallergi, överkänslighet eller av annan orsak är i behov av särskild kost, måste skolan veta detta för att bland annat kunna anpassa skollunchen.

Ladda hem blankett

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 september 2017