Vem har rätt till plats i fritidshem?

Svar

Barn i åldrarna 6-13 år (t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år) vars vårdnadshavare studerar eller arbetar. Plats i fritidshem beviljas på den skola ditt barn går när behov uppstår. Det är ingen kö för plats i fritidshem.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 15 mars 2019