Vårt barn bor växelvis. Vem ska betala avgiften?

Svar

Om två vårdnadshavare har behov av förskole- eller fritidshemsplats, det vill säga en delad plats, räknas båda som platsinnehavare och betalar var och en för sin del av avgiften. Avgiften beräknas utifrån respektive hushålls inkomst och behov av vistelsetid för barnet.

Den sammanlagda avgiften från de två hushållen överskrider aldrig maxavgiften för en plats.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019