Vad innebär hel- respektive deltidsplats?

Svar

Som heltidsplats i förskola eller fritidshem räknas en vistelsetid över 20 timmar/vecka, som deltidsplats i förskola eller fritidshem räknas en vistelsetid t.o.m. 20 timmar/vecka.

Läs mer om avgifter och regler här.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 mars 2019