Vad är maxtaxa?

Svar

Maxtaxa innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli baserad på hushållets gemensamma inkomst, en maxavgift.

Inkomsttaket i maxtaxan justeras årligen av Skolverket. Läs mer om maxtaxa på www.skolverket.se.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019