Måste min sammanboendes inkomst anmälas, även om hen inte är vårdnadshavare till mitt barn?

Svar

Ja, eftersom avgiften beräknas på hushållets gemensamma inkomst, oavsett familjerelationer.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019