Vad kostar bygglovet?

Svar

Kommunen tar ut avgift för behandling av bygglov, anmälan, beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Även om ansökan återtas före beslut och vid avslag av ansökan debiteras en avgift för utfört arbete.

Det är svårt att ange en exakt kostnad för olika bygglovsärenden. Storleken på det som ska byggas, eventuell avvikelse från detaljplan, krav på kommunikation med grannar och prisbasbeloppet styr hur mycket din ansökan eller anmälan kostar.

Här kan du läsa hela plan- och bygglovtaxan: http://www.timra.se/kommun-och-politik/regler-och-riktlinjer/Byggabomiljo/Taxor-och-avgifter/

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 5 september 2017