Var finns bredband?

Svar

För att göra en utbyggnad av bredband möjlig finns två olika statliga stöd, ett genom Landsbygdsprogrammet 2007-2013 och ett som stöd till kanalisation (gräva ner tomrör) för IT-infrastruktur.

Gemensamt för bägge stödformer är att stöd bara kan beviljas för projekt där utbyggnad av IT-infrastruktur inte bedöms komma till stånd på marknadsmässiga grunder. Det är också möjligt att för ett och samma projekt söka stöd ur båda stödformerna.

Läs mer om statligt stöd

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 28 februari 2019