Vad finns det för föreningsbidrag?

Svar

Ideella föreningar kan söka föreningsbidrag från Kultur- och tekniknämnden.

Läs mer om föreningsbidrag

 

Föreningar av social karaktär kan söka verksamhetsbidrag från Socialnämnden, senast den 31 oktober varje år. Ansökningsblankett hittas via kommunens Självservice.

Det finns också möjlighet för handikapporganisationer att söka bidrag till särskilda aktiviteter ur familjen Bünsows hjälpstiftelse. Detta bidrag kan sökas löpande under hela året. Läs mer om Bünsows hjälpstiftelse 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 25 september 2017