Offentlig handling

En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen.

En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - t.ex. mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt. Det har alltså ingen betydelse om framställningen är i digital form eller i pappersform. Begreppet allmän handling är teknikneutralt och kan t.ex. även vara e-post, SMS-meddelanden, uppgifter i en databas eller en bild av en elektronisk faktura. 

När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen.

Lagar som styr

Reglerna för kommunens arbete med allmänna handlingar och din rätt att ta del av allmänna handlingar finns i bland annat:

Offentlighetsprincipen – Regeringskansliet beskriver vad offentlighetsprincipen är och vad som menas med offentlig handling

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Tryckfrihetsförordningens offentlighetsprincip (TF)

GDPR

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 30 juli 2019