Diarium, regler för sekretess

 

Diarium är ett register över offentliga och hemliga handlingar som myndigheter enligt lag är skyldig att föra. Diariet innehåller inkommande och utgående handlingar.

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen. Det innebär att den ska finnas i kommunens lokaler eller att kommunen ska ha tillgång till den med ett tekniskt hjälpmedel, till exempel en dator. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till kommunen eller upprättad där.

Som medborgare har du rätt att ta del av offentliga handlingar.

Kontakta registrator på respektive förvaltning om du vill begära ut en handling eller har någon fråga om allmänna handlingar.

Regler för sekretess

En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av  Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2018