Lulesamiska

Duv riektá adnet rijkalasj unneplågogielajt

Le gus dujna tjanos muhtem rijkalasj unneplåhkuj de dujna l riektá adnet ietjat gielav aktavuodan fábmudagáj. Oattjo diedojt dánna makkir gielalasj riektá dujna li ja majt máhtá rávkkat duv kommuvnas ja ietjá fábmudagájs.

Ådåjakmáno 1.b. 2010 ásaduváj ådå láhka rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra. Rijkalasj unneplåhkon nammaduvvi juvdára, roma, sáme, svierigasuobmelattja ja duornosliegega. Rijkalasj unneplågogiela li jiddisch, románagiella, sámegiella, suomagiella ja meängiella.

Gájkka rijkalasj unneplågogiela galggi suoddjiduvvat ja åvddåni

Láhka diedet rijkalasj unneplågogiela galggi suoddjiduvvat ja åvddånit. Gejna l tjanos rijkalasj unneplåhkuj galggá riektá oahppat, åvdedit ja adnet ietjas unneplågogielav. Fábmudagá galggi gulldalit rijkalasj unneplågojt ja vieledit sijá dárbojt.

Fábmudagájn la välggogisvuohta dunji diedojt vaddet duv riektáj birra, juska vil makkir rijkalasj unneplågogielav ságasta ja gånnå åro Svierigin.

Sierralágásj nanos riektá suomagiellaj, meängiellaj ja sámegiella

Sierralágásj nanos riektá li sujna gut ságas suomagielav, meängielav jali sámegielav ja årru kommuvnan tjuottjusdusguovlon. Biele vuolemusán vuojná jus duv kommuvnna gávnnu tjuottjudusguovlon.

Dujna gut åro kommuvnan tjuottjudusguovlon la riektá aktavuodav válldet fábmudagáj ietjat gielajn. Dujna l máhttelisvuohta vásstádusáv oadtjot njálmálattjat ja tjálalattjat sämmi giellaj.

Dån máhtá ádnot mánná- ja vuorrasijhuvsov ållåsit jali muhtem mudduj suomagiellaj, meängiellaj jali sámegiellaj.

Dujna l riektá adnet unneplågogielav aktavuodajn duobbmoståvlåjn jus åro Girona, Jielleváre, Árjepluove, Jåhkåmåhke, Haparanda, Bájila jali Övertorneå kommuvnajn.

Dån gut åro kommuvnan mij ij sebra tjuottjudusguovlluj la máhttelisvuohta aktavuodav válldet fábmudagáj ja oadtjot vuorrasijhuvsov suomagiellaj, meängiellaj jali sámegiellaj, jus gávnnuji bargge giellamáhttudagáj. Fábmudagá bierriji ásadit vaj gávnnuji bargge giellamáhttudagáj gå l dárbbo.

Juska gånnå åro de agev máhtá tjállet suomagiellaj, meängiellaj ja sámegiellaj Rijkabiejve oahttsáj, Justitiekanslerij, Oadjodåjmadahkaj, Värrofábmudahkaj ja Nuppástimoahttsáj.

Máhtá aktavuodav válldet

Jus aná duv kommuvnna jali ietjá fábmudagá ij dievde lágav de máhtá aktavuodav válldet Lenastivrajn Stockholma lenan jali Sámedikkijn ma galggi gáhttit láhka ålliduvvá. Sámedigge åvdåsvásstádusáv adná sámegielas ja Lenastivrra Stockholman åvdåsvásstádusáv adná ietjá gielajs.

Sámediggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tfn 0980-780 30

Tjuottjudusguovllo suomagiellaj, meängiellaj ja sámegiellaj

Dánna máhtá vuojnnet makkir kommuvna gávnnuji umasse tjuottjudusguovlojn. Ietjá kommuvna máhtti åhtsåt tjuottjudusguovlon gávnnut.

Tjuottjudusguovllo suomagiellaj
Bájil, Borlänge, Borås, Botkyrka, Enköping, Eskilstuna, Finspång, Gáinnas, Giron, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Hofors, Huddinge, Håbo, Hällefors, Jiellevárre, Julevu, Lindesberg, Karlskoga, Köping, Motala, Norrköping, Norrtälje, Sandviken, Sigtuna, Skinnskatteberg, Skövde, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Surahammar, Södertälje, Tierp, Trollhättan, Ubmeje, Uddevalla, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Uppsala, Västerås, Älvkarleby, Örebro, Österåker, Östhammar ja Övertorneå.

Tjuottjudusguovllo sámegiellaj
Árjepluovve, Árviesjávrrie, Berg, Döörte, Giron, Härjedalen, Jiellevárre, Jåhkåmåhkke, Krokom, Liksjuo, Máláge, Lusspie, Staare, Straejmie, Suorssá, Ubmeje, Vualtjere, Åre ja Älvdalen.

Tjuottjudusguovllo meängiellaj
Bájil, Gáinnas, Giron, Haparanda, Jiellevárre ja Övertorneå.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 september 2015