Rotarystipendium

Timrå Rotaryklubb har beslutat att från och med år 2001 utdela ett stipendium på nuvarande 10 000 kronor till en elev i någon av Timrå gymnasiums avgångsklasser (vid lika bedömning kan stipendiet delas till två elever). Med stipendiet vill vi uppmärksamma att inte enbart intellektuella egenskaper har betydelse för framgång i arbetslivet utan även emotionella.

Följande egenskaper skall således tillmätas särskild betydelse vid nomineringen av kandidater (egenskaperna är inte rangordnade):

  • God social kompetens, det vill säga förmåga att fungera i olika grupper.
  • Gott uppträdande mot kamrater och andra människor är självskrivet.
  • God personlig kompetens, det vill säga förmåga till självinsikt, självkritik och självständigt handlande.
  • God verbal och matematisk/logisk kompetens, vilken främst visas i erhållna betyg.

Nominering

Rektor, två lärare och två ledamöter i elevrådet bildar nomineringsgrupp. Gruppen lämnar förslag på tre kandidater till Timrå Rotaryklubbs styrelse, som utser stipendiat/er. Stipendiet delas ut på skolan av Rotaryklubbens president.

Stipendiater:

År 2019 ingen stipendiat

År 2018 Ingen stipendiat

År 2017 Ingen stipendiat

År 2016 Anton Sipilä Kalte, NA3

År 2015 Mikaela Jensen, EK3

År 2014 Tobias Höglund, NA3

År 2013 Amanda Norberg, NV3

År 2012 Elin Berglund, SP3

År 2011 Micaela Johansson, HV3

År 2010 Jenny Lindqvist SP3 och Kim Tjernström, ES3

År 2009 Johan Sund, EC3 och Andreas Sjöström, SP3

År 2008 Andreas Östlund Hall, TE3

År 2007 Lisa Forzelius, NV3

År 2006 Johan Granlund, SP3 och Julia Barkowski, NV3

År 2005 Sasa Aleksic, NV3

År 2004 Markus Thunberg, NV3

År 2003 Alexander Håkansson, SP3A

År 2002 Mattias Öhrling, NV3

År 2001 Yasin Gyltepe, ES3

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 26 juni 2019