Handlingsplaner

TIGY.jpg

Som stöd för arbetet mot diskriminering och kränkningar har Timrå gymnasium utarbetat en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen reglerar innehållet i planen.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är en dokumentation av det främjande, förbyggande och åtgärdande arbetet. Planen upprättas och revideras årligen.

Som arbetsplats för elever och personal ska skolan vara rök-, alkohol- och drogfri. Samtliga verksamheter inom skolan ska verka för att förhindra ohälsa och förebygga användandet av alkohol, narkotika, dopning, narkotikaklassade läkemedel samt tobak. Riktlinjerna för en drogfri skola utgår från lagstiftning inom området. De revideras årligen. Elevhälsan har särskilt ansvar för riktlinjernas innehåll; det förebyggande och åtgärdande arbetet med alkohol- och drogfrågor.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019 

Riktlinjer för en drogfri skola 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 december 2018