Till försvar för mänskliga rättigheter – Amnesty Day på TIGY

Publicerad den 18 oktober 2018 Amnestydag 18 oktober 2018 huvudbild.jpg
Amnesty på besök på Timrå gymnasium, en av Amnestys samarbetsskolor
Fotograf: Webbredaktör

Amnesty turnerar mellan svenska gymnasieskolor för att öka kunskapen om och engagemanget för mänskliga rättigheter. 18 oktober samlades alla elever i år 1, introduktionsprogrammen plus äldre elever på samhälls- och ekonomiprogrammen för att träffa Amnestys skolinformatörer. Utgångspunkt för Amnestys arbete är det sjuttioåriga dokumentet FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Under krigstid är kränkningar av mänskliga rättigheter särskilt vanliga, att dokumentet fastslogs 1948 efter ett stort världskrig med folkutrotning var ingen slump. Eleverna fick exempel på perioder i historien när mänskliga rättigheter inte har respekterats, som åren med segregation och raslagar i USA och militäringripanden mot demonstranter på Himmelska Fridens torg i Peking 1989.

Exempel på Amnestys arbete

Under eftermiddagen gavs även exempel på diktaturer där hbtq-personer och människorättsaktivister som försöker skapa opinion för kvinnors rättigheter, exempelvis i Polen, Ryssland, El Salvador och Saudiarabien, har råkat mycket illa ut. Hur lagstiftningen i ett land betraktar abort brukar är en bra värdemätare för kvinnors rättigheter i övrigt: till studier, jobb, lika lön, att själva välja hur de klär sig; (inte behöva täcka sig med slöja) och själva välja vem de är tillsammans med. Polen är exempel på ett land där det blir allt svårare att vara kvinna och svenska Amnesty genomför en brevkampanj mot Polens regering. I krigstid skickar Amnesty observatörer som dokumenterar brott mot mänskliga rättigheter. Objektiv krigsrapportering och ögonvittnen där det pågår mycket propaganda är en viktig uppgift. De sammanställer rapporter som uppmärksammas av media vilket skapar tryck mot de styrande i landet att respektera överenskommelsen om de mänskliga rättigheterna. Amnesty är måna om att vara fria och oberoende och finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter, gåvor från privatpersoner och selektiva företagssamarbeten som inte skadar Amnestys trovärdighet och värderingar. Att vara medlem i Amnesty är att göra en insats för mänskliga rättigheter.

Samarbetsskola

Timrå gymnasium är en av ett trettiotal samarbetsskolor vilket innebär extra förberedelser, fördjupning, möjlighet att delta i utvalda kampanjer för att frige en politisk fånge och att starta en ungdomsgrupp under Amnestys flagg på skolan. Tisdag 6/11 klockan 13 kommer Amnestys Josefine Palmqvist till Timrå gymnasium för att visa hur man kan arbeta med olika aktioner och ger skolan ett case, en politisk fånge, med brevskrivning till regimen i landet där personen är fängslad. Plats är TIGY-centralen. Du kommer väl?

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2018