Gymnasiearbeten under lupp

Publicerad den 22 april 2016 Gymnasiearbetesredovisningar SA3B april 2016 003 kopia.jpg
"Rätt att vara kvinna UF" alias Lilly Söderberg, Anna Vestin och Ida Lehman sålde egendesignade tygkassar till förmån för barnrättsorganisationen "Plan Sverige"
Fotograf: J. Stenlund

Under vecka 16 har elever på samhälls-, ekonomi-, teknik- samt naturvetenskapliga programmen haft uppsatsseminarier om gymnasiearbetet.

Seminarierna hölls för att träna på något man möter ofta i en akademisk miljö, att kunna granska en uppsats som formalia och till sakinnehåll, ge och ta emot saklig kritik och beröm. Många i SA3B hade sitt UF-företag som gymnasiearbete; analyser av vad man har gjort bra och mindre bra i tillvägagångssätt som identifikation av målgrupp och marknadsföring, etc. (I en SWOT-analys blir företagets styrkor och svagheter, möjligheter och hot belysta.) Detta medan SA3A:s beteendevetenskapliga inriktning gjorde att det var många psykologiska brottsprofiler som behandlades, men även brottsoffer som John Hron. Samhällsengagemanget syntes också i ämnesval, som "Livet i flyktingläger", "Våldtäkt i svensk lagstiftning", "Fyra historiska folkmord presenterade i tidskriftsformat" och "Amerikansk gängkultur".

Seminariedagarna avlöpte utan problem. Eleverna hade koll på spelets regler och årets gymnasiearbeten höll hög klass; de har fått stöd varje vecka av handledare för att veta att de arbetar i rätt riktning, så de roddade seminarierna rätt självständigt, beskriver Sofia Hård, en av årets handledare.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 22 april 2016