π-dagen 14/3 – läge att uppmärksamma matematikämnet

Publicerad den 14 mars 2019 Pi-dagen 14 mars 2019 huvudbild.jpg
... och tusentals decimaler. π är ett oändligt tal.
Fotograf: Free Pictures©

Den 14 mars infaller π-dagen, även känd som Matematikens dag. Den uppmärksammades i den mindre skalan av mattelärare på EKSA-programmen med en väggutställning/fakta om det historiskt magiska talet samt kluringar med utgångspunkt i talet 3,14. Pi-dagen grundades 1988 på museet Exploratorium i San Francisco. Pi-dagen är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram det spännande ämnet matematik. Pi är en matematisk konstant som representerar förhållandet mellan en cirkels omkrets och diameter. Talet är irrationellt och har ett oändligt antal decimaler. Att memorera så många decimaler som möjligt har blivit en utmaning bland minnesexperter. Tecknet π som symbol för talet härrör från 1700-talet, men redan babylonierna och den grekiska matematikern Arkimedes var pi på spåren.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 mars 2019