Undervisande lärare

 

Kontaktuppgifter

Ämne

Signatur

Annerstedt, Sten
Tfn: 060-16 32 76
Samhällsvetenskapsprogrammet
Förstelärare. Mentor: SA17 

Sv, Ps, Fi SA 
 

Backe, Marcus
Tfn: 072-450 38 99
Fordons- och transportprogrammet
Mentor: FT18

FT MB

Barchéus, Maria
Tfn: 070-190 36 57
Introduktionsprogrammen, Språkintro.
Mentor: IMspr 

IM, Sv MB

Bergström, Peter
Tfn: 060-16 33 87
Naturvetenskapsprogrammet
Förstelärare. Mentor: NA19

Bi, Na PB

Boman, Niklas
Tfn: 060-16 33 87
Teknikprogrammet
Mentor: TE19

 Ma, Ke NB

Clason, Mats
Tfn: 072-450 38 99
Fordons- och transportprogrammet
Mentor: FT19

FT

MC

Eckman, Donald
Tfn: 070-190 36 58
Handels- och administrationsprogrammet
Mentor: HA17

HA IF
 

Enerud, Mikael
Tfn: 060-16 32 68
El- och energiprogrammet
Mentor: EE18

 EE ME

Eriksson, Hans G.   
Tfn: 060-16 32 81
Introduktionsprogrammet
Mentor: IM

Id  HE 

Forsberg, Viktor
Tfn: 060-16 33 23
Samhällsvetenskapsprogrammet
Mentor: SA19

 Sv, Eng

VF

Gullfors, Katarina
Tfn: 060-16 33 23
Samhällsvetenskapsprogrammet
Mentor: SA18, EK18

Sh, soc, kom

KG

Hallin, Christina
Tfn: 072-551 46 36
Introduktionsprogrammet
Mentor: IM

Sv, Spec

CH

Hedkvist, Erik
Tfn: 060-16 32 68
El- och energiprogrammet
Mentor: EE17

EE

ED

Henriksson, Ingegerd  
Tfn: 060-16 32 68
Fordons- och transportprogrammet
Mentor: FT17

Fr, Sv 

IH

Hjelmqvist, Erik 
Tfn: 060-16 33 23
Introduktionsprogrammen, Språkintro.

Sh, Hi 

EH

Jakobsson, Jan
Tel: 060-16 32 68
El- och energiprogrammet
Mentor: EE19

EE

JJ

Joos Strömgren, Ylva
Tfn: 070-190 36 57
Introduktionsprogrammen, Språkintro.
Mentor: IMspr

IM, Sv

YJ

Kaisanlahti Olsson, Ulla
Introduktionsprogrammen
Tfn: 073-275 48 74
Mentor: IM

Ma

UK

Kovacs, Emöd
Ekonomiprogrammet
Tfn: 060-16 33 23
Mentor: EK17

Ma

EK

Larsson-Auna, Elin
Tfn: 060-16 33 87
Naturvetenskapsprogrammet
Mentor: NA18

En, Hi

EL

Lejonfrid, Marie
Tfn: 072-549 66 40
Introduktionsprogrammen
Resurslärare

 

ML

Lindholm, Anna-Lena
Tfn: 072-549 66 40
Introduktionsprogrammet
Mentor: IM

 So, Sv  AL

Marklund, Malin  föräldraledig
Tfn: 060-16 33 87 
Naturvetenskapsprogrammet
Förstelärare. 

 Ma, Fy

 ML

Martinsson, Max
Tfn: 060-16 32 76
Samhällsvetenskapsprogrammet
Mentor: SA17 

Hi, Sh

MM

Meander, Ann-Christine
Tfn: 070-190 36 58
Handels- och administrationsprogrammet
Mentor: HA18

Sv, Eng

AM

Norrbin, Andreas
Tfn: 060-16 33 23
Ekonomiprogrammet
Mentor: EK17

Ek

AN

Norrbin, Carina
Tfn: 070-298 46 64
Introduktionsprogrammen, Språkintro.
Mentor: IMspr

IM, Sv

 CN

Reibom, Henrik
Tfn: 060-16 33 23
Ekonomiprogrammet
Mentor: EK19

Ek

HR

Saarela, Jörgen
Tfn: 060-16 33 87
Naturvetenskapsprogrammet
Mentor: NA17

Ma, Fy

JS

Sandström, Henrik 
Tfn: 060-16 32 81
Ekonomiprogrammet
Mentor: EK19

Id

HS

Sellén, Anders
Tfn: 060-16 33 87
Teknikprogrammet
Förstelärare. Mentor: TE17, TE18

Teknik

AS

Sondell, Malin
Samhällsvetenskapsprogrammet
Tfn: 060-16 33 23
Mentor: SA19

Re, Sv

MS

Tomtlund, Anders
Tfn: 070-298 46 64
Introduktionsprogrammen, Språkintro.
Mentor: IMspr

SvA

AT

Vidén, Glenn
Tfn: 076-140 33 95
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Mentor: RL18

RL

GV

Zachrisson, Fredrik
Tfn: 073-274 31 83
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Mentor: RL17, RL19 

RL

FZ

Zaragoza, Eva
Tfn: 060-16 33 23
Samhällsvetenskapsprogrammet
Mentor: EK18

Sp

EZ

Åhlin, Marga
Tfn: 060-16 31 10
Teknikprogrammet
Mentor: TE17, TE18 

BL, Design

Öberg, Niklas
Tfn: 073-053 47 75
Handels- och administrationsprogrammet
Mentor: HA19

 HA

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 24 september 2019