Mentorskap

Mentorskap.jpg

Alla elever på Timrå gymnasium är tilldelade en mentor. Din mentors uppgift är att coacha dig under din studietid här på TIGY. Mentor har en viktig uppgift i skolans verksamhet och är din huvudsakliga kontakt till andra lärare och även annan personal på skolan. En engagerad mentor är en del i skolans trygghetsvision.

Det är viktigt att du som elev känner förtroende för din mentor. Vi lägger stor vikt på att din mentor är en engagerad sådan.

Schemalagd mentorstid

En gång i veckan träffar du din mentor på mentortiden, som är schemalagd, och där är det viktigt att man deltar. Mentor ansvarar tillsammans med dig för att upprätthålla och ansvarar för din individuella studieplan.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin skall ett utvecklingssamtal hållas med varje mentorselev och vårdnadshavare skall kontaktas så länge eleven inte fyllt 18 år. Vårdnadshavare bjuds också in till skolan för minst ett av utvecklingssamtalen i år 1.

Din mentor har ansvaret att rapportera ev. ogiltig frånvaro till vårdnadshavare tills dess att du som elev fyller 18 år.

Deltar i mentorskonferenser

Varje termin hålls också en mentorkonferens där din mentor samlar in information om din samlade studiesituation, detta diskuteras tillsammans med ansvarig programrektor, studie- och yrkesvägledare och skolhälsovården.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 januari 2015