Studieekonomi

Här finns samlad information om studiebidrag från CSN och inackorderingstillägg.

Studiebidrag

Du får 1250 kr per månad i Studiehjälp. Bidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det.

Du kan även få ett extra tillägg på 285 – 855 kronor per månad. Behovet av tillägget prövas mot dina egna och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Det här tillägget måste du ansöka om hos CSN.

Inackorderingstillägg

Du som flyttar från din hemkommun för att studera vid Timrå gymnasium har rätt att ansöka om ett inackorderingstilläggTilläggets storlek beror på avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan.

Du kan läsa mer om din studieekonomi på CSNs webbplats.

Observera! Här finns information angående CSNs regler kring ogiltig frånvaro och indraget studiemedel. Klicka för att kunna läsa informationen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2018