Information och frågor

Vill du:

    • Fråga något
    • Lära dig mer om informationssökning (lektioner med elever i informationssökning och källkritik på olika nivåer / aspekter). Elever på nationella program får en "baskurs" under sitt första år på Timrå gymnasium
    • Få handledning i informationssökning, individuellt eller i grupp, inför gymnasiearbete och andra större fördjupningar / rapportskrivning i Engelska 7 eller Svenska 3  - [visning av källor lämpliga för den aktuella fördjupningen]
    • Få hjälp att söka i databaser, fjärrlåna (beställa) artiklar och böcker
    • Få lästips eller, som lärare, förslag på temaläsning inför ett temaarbete

 Eller kanske bara reservera en bok, förnya ett lån eller ge ett inköpsförslag?

Skolbibliotek gör skillnad! I skolbiblioteket finns resurser i form av medier, teknik och personal för att söka, organisera och värdera information av skiftande slag. Skolbiblioteket är ett verktyg i förverkligandet av skolans pedagogiska inriktning och hjälper eleverna att organisera sitt sökande, och därmed lärande, bättre. Förmågan att bearbeta information utifrån ett vetenskapligt synsätt är en förutsättning i gymnasiereformen Gy2011, och informationskompetens liksom digital kompetens lyfts fram i läroplanen. Här ligger gymnasiebibliotekets kärnuppdrag. Forskning visar tydligt på sambandet mellan lärande, prestation och ett funktionellt skolbibliotek.

Kontakta bibliotekarie Jenny Stenlund, Timrå gymnasium, telefon 060-16 32 94

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 27 mars 2019