Välkommen till Arenaskolan

Arenaskolan är en 7-9-skola där grundskola, grundsärskola och förberedelseklass finns i samma lokaler.

Skolan ligger i anslutning till kommunens idrottscentrum. Här är det gångavstånd till E.On Arena och andra idrottsanläggningar. Friskare ungdom i Timrå är ett friskvårdsprojekt som erbjuder våra elever möjlighet att under ett pass per vecka ägna sig åt en fysisk eller kulturell aktivitet.

Arenaskolans huvudsakliga upptagningsområde är följande skolor: Fagervik, Böle, Laggarberg, Vivsta och Bergeforsen.

Gymnasieinformation
Onsdag 1/10 välkomnar vi alla niornas vårdnadshavare till Evenemangssalen för information om gymnasiet. Starttid: 18:30

Studiedag 6/10
Måndag 6/10 har vi studiedag på skolan, så då är eleverna lediga.

Föräldrarnas frågestund
Barn- och utbildningsnämnden inbjuder till föräldrarnas frågestund 2014 onsdagen den 8 oktober.
 
En gång varje termin inbjuds föräldrar från förskolor och skolor att ställa frågor till Barn- och utbildningsnämnden. Representanter för de olika föräldraråden är välkomna till Alliancen i kommunhuset klockan 18.00 för att ställa frågor om verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden kommer också att ge aktuell information vid tillfället.
  
Regler:
• Frågeställaren väljer om Den själv vill ställa sin fråga eller om ordförande skall läsa upp frågan.
• Frågeställaren måste vara närvarande vid frågestunden.
• Frågan får ställas muntligt eller skriftligt direkt vid mötet. Både frågor och svar skall vara kortfattade.
• Om frågeställaren vill få ett utförligare svar bör frågan vara inlämnad till Barn- och utbildningskontoret i Timrå senast 1 vecka före sammanträdet. Om frågan är inlämnad i förväg är det också större chans att få svar från den person som vet mest i frågan.
• Frågeställaren kan välja att ställa sin fråga till någon annan än Barn- och utbildningsnämndens ledamöter, t.ex. en tjänsteman. Då bör skolkontoret snarast underrättas om detta så att denna person kan kallas till sammanträdet.
• Vid behov av tolk får frågeställaren själv kontakta tolkcentralen.
 
Skriftliga frågor som inkommer till Barn- och utbildningskontoret är att betrakta som en allmän handling och lämnas ut till dem som vill ta del av detta.

Brev från rektorn - nyaste brevet längst upp:

Informationsbrev från Roger Engström, tf rektor fr.o.m. 10/3 -14. - klicka här.

Information inför vecka 9-10 - klicka här

Information om rektorsbyte våren 2014 - klicka här

Arenaskolans första termin är slut - klicka här

Höstnyheter från Arenaskolan klicka här

Invigningen och information för vecka 40 från Mika Sankala - klicka här.

 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2014