Undersökning om alkohol- och drogvanor

Publicerad den 27 augusti 2014 IMG_4889.JPG

Som ett led i kommunens alkohol- och drogförebyggande arbete fick elever i Timrås grundskolor, årskurs sju till nio, den 25 och 26 augusti besvara frågor om alkohol-, drog- och tobaksvanor.

– Resultatet beräknas vara klart om senast tre veckor, säger Britt-Louise Nyholm, samordnare för trygghet och hälsa.

Enkätfrågor

Högstadieelever i årskurs sju till nio på Ala skola och Arenaskolan har i veckan besvarat en enkätundersökning med frågor om alkohol-, drog- och tobaksvanor. Politiker från olika nämnder, polis och räddningstjänst har fungerat som undersökningsledare.

Förebyggande arbete

Bakgrunden till att undersökningen genomförs i egen regi är för att kunna presentera färska resultat så tidigt som möjligt på läsåret. Resultatet ska i första hand presenteras för föräldrar, lärare och elever.

– Undersökningen är ett led i det fortsatta förebyggande arbetet, avslutar Nyholm.

Mer information:
Britt-Louise Nyholm, Samordnare. Telefon: 070-533 26 01

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2014