Timrå gymnasium deltar i utvecklingsinsats

Publicerad den 26 september 2014

På vilket sätt kan ett forskningsbaserat arbetssätt vara till grund för skolutveckling? Det ska Timrå gymnasium ta reda på – när de hösten 2014 deltar med sitt nya Studiecentrum i den regionala utvecklingsinsatsen Forskning lyfter norr.

Den 7 oktober och 18 november kommer Agneta Sidebo, Malin Rönnqvist, Marie Fältstam och gymnasiechef Roger Åström att representera Timrå gymnasium under två konferensdagar i Umeå. Konferensen är en del i utvecklingsinsatsen Forskning lyfter norr.

– Konferensen ger oss värdefull reflektionstid och en möjlighet till respons från forskare, skolverket och andra deltagande skolor, säger Roger Åström.

Regional utvecklingsinsats

Forskning lyfter norr organiseras och genomförs i ett samarbete mellan Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Det är en regional utvecklingsinsats som syftar till att presentera och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt som grund för utveckling.

Varje deltagande skola ska presentera en utmaning som skolan står inför, och som är kopplat till kunskapsresultat. Utmaningen ska sedan diskuteras i tvärgrupper, där deltagarna får träffa tre andra personer från tre andra skolor för att möjliggöra ett erfarenhetsutbyte.

Gymnasiets nya studiecentrum

Sedan i våras har Timrå gymnasium arbetat med att planera och utveckla sitt nya Studiecentrum, där specialpedagoger och ämneslärare samverkar för att ge elever extra stöd och hjälp i sina studier.

Genom att delta i Forskning lyfter norr hoppas deltagarna från Timrå gymnasium på stöd i uppstarten av Studiecentrum.

– Målet är att Studiecentrum ska bli en självklar del av Timrå gymnasium, avslutar Agneta Sidebo.

Mer information:
Agneta Sidebo, Specialpedagog, telefonnummer: 072-534 13 80.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2015