Rundvandring i nya Mariedalsskolan

Publicerad den 13 november 2014

Inför vårterminen 2015 är Mariedalsskolans nya lokaler redo att välkomna elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Onsdagen den 12 november fick barn- och utbildningsnämndens politiker en förhandsvisning av den nya skolan.

– Det är ett otroligt lyft för både elever och personal, säger Lars-Eje Lindström, intendent på barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolbyggnaden

Om- och tillbyggnationen av Mariedalsskolan påbörjades av Kultur- och teknikförvaltningen hösten 2013. Skolan kommer att inrymma cirka 260 elever från förskoleklass upp till årskurs 6.

Den befintliga skolbyggnaden har byggts om och en tillbyggnad för förskoleklass har gjorts. De nya lokalerna är anpassade för att skolan ska kunna bedriva undervisning i arbetslag, med målet att skapa en kreativ och lugn skolmiljö med effektiva enheter.

– Det finns många grupprum för dem som behöver lugn och ro, säger Lindström.

På skolan finns även en textilslöjdsal, trä- och metallslöjdsal, bibliotek, kombinerad bild-, HK- och NO-sal, gymnastiksal och en näridrottsplats.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 oktober 2015