Resultatet av drogvaneundersökningen

Publicerad den 14 oktober 2014 wxföräldramässan 016.jpg
Undersökningen genomfördes på Arenaskolan och Ala skola.
Fotograf: Marie Zetterlund

I augusti i år genomförde Timrå kommun för första gången själv drogvaneundersökningen som vänder sig till kommunens båda högstadieskolor. Resultatet är varierande beroende på årskurs.

– Drogvaneundersökningen är ett verktyg för att beskriva hur drogsituationen ser ut. Det är också ett sätt att följa utvecklingen på sikt för att mäta och se om man är ”på rätt väg” i det förebyggande arbetet, säger Britt-Louise Nyholm, samordnare för trygghet och hälsa.

– Genom drogvaneundersökningar kan vi ge en sannare bild om hur det ser ut i Timrå och planera vilka prioriteringar som vi ska göra.

Drogvaneundersökningen genomfördes den 25 och 26 augusti för första gången i egen regi för att kunna redovisa resultatet snabbare. Tidigare har CAN, Centralorganisationen för alkohol- och narkotikaupplysning, genomfört enkäten.

Resultatet presenteras för vid ett föräldramöte

– Resultatet är klart och kommer att presenteras vid ett första föräldramöte i Söråkers Folkets hus nästa torsdag, 23 oktober, säger Britt-Louise Nyholm och forsätter:

– Glädjande i resultatet att färre än sex individer i åk 7 har uppgett att man röker ibland eller dagligen, detsamma gäller snuset.

När det gäller vattenpipa ser resultatet helt annorlunda ut. 18 % av elever i åk 9 har rökt vattenpipa och motsvarande siffra i åk 7 är 9 %.

– Vad vi också kan se av resultatet är att det är flest flickor som känner otrygghet. Det är flest flickor som blivit mobbad/utfryst och det är flest flickor som har mobbat eller deltagit i utfrysning.

Alkohol och narkotika

När det gäller alkoholkonsumtion har 85 % av individerna uppgett att dom aldrig druckit alkohol, motsvarande siffra i åk 8 och 9 är 70%.

Färre än sex individer i åk 7 har uppgett att man använt narkotika, motsvarande siffra i åk 8 och 9 är 7-8%.

– 17 % av flickorna har åkt bil med berusad förare och det är oroväckande tycker jag. Resultatet visar också ett tydligt samband mellan alkohol och narkotika - rökning och narkotika samt skolk och riskbeteenden.

Resultatet av enkäten ska nu spridas till berörda, det vill säga föräldrar, politiker och tjänstemän.

– Därefter kommer diskussioner i olika forum förhoppningsvis leda till att vi fokuserar på rätt områden i vårt förebyggande arbete, avslutar Britt-Louise.

Här kan du läsa hela studien (pp-format, öppnas i nytt fönster)

 Vill du veta mer? Kontakta Britt-Louise Nyholm, samordnare för trygghet- och hälsa, Timrå kommun, telefonnummer: 060-16 31 00

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2014