Projekt beviljas stöd från EU-fond

Publicerad den 18 juli 2014 EUlogo_Inv_sve_v_RGB.jpg

Timrå kommun tar sikte mot ett innovativt och hållbart Timrå 2020. Med ekonomiskt stöd av den Europeiska regionala utvecklingsfonden startar kommunen ett fem månader långt projekt för att förstärka små och medelstora företags konkurrenskraft.

– För att uppnå målen med att skapa fler lönsamma och växande företag krävs det att vi ständigt utvecklar vårt arbetssätt, säger Linda Leiderud, Näringslivssamordnare, Timrå Kommun.

Förstärka företagens möjligheter

Stödet som Tillväxtverket har beviljat ska gå till förstudie- och utvecklingsinsatser i projektet som sträcker sig mellan den 1 augusti 2014 till den 31 december 2014.

– Förstudien ska ge oss förslag på hur Timrå kan göras mer tillgängligt och attraktivt för medborgare, besökare och potentiella entreprenörer. Där kommer stödet väl till pass, fortsätter Leiderud.

Tre fokusområden

Näringslivskontoret har valt tre fokusområden för att på bästa sätt skapa fler lönsamma och växande företag utifrån ett innovativt och hållbart perspektiv.

1. Besöksnäring

2. Kompetensförsörjning

3. Innovationsutveckling

Förstudien kommer att innehålla aktiviteter som nätverksträffar, dialogmöten, kompetensutvecklande seminarier, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning.

– Arbetet kommer att präglas av samverkan och dialog. Förstudien ska öka företagssamverkan med fokus på just besöksnäring, kompetensförsörjning och innovationsprocesser, avslutar Leiderud.

 

För mer information:

Linda Leiderud
Turismutvecklingsansvarig/Näringslivssamordnare
Näringslivskontoret
Timrå kommun
Telefon: 076-626 79 84

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 juli 2014