Kartläggning av tillväxten

Publicerad den 19 november 2014
Anne Niska, till vänster i bild menar att kartläggningen ska utgöra en grund för kommunens insatser 2015.

Företaget SIGMA har, på uppdrag av Timrå kommun och Företagarna Timrå, kartlagt tillväxtföretag i Timrå kommun. Kartläggningen har färdigställt under hösten 2014.

- Den ska ligga till underlag för alla de insatser kommunen gör för näringslivet under 2015, säger Anne Niska på Näringslivskontoret.

Kartläggningen har skett i tre steg, enkät, telefonintervju och besök på företaget. Insamlade fakta ligger till grund för SIGMAs bedömning av företagens tillväxtpotential.

Undersökningen har också identifierat utvecklingshinder för tillväxt och vilka insatser som kan öka tillväxtpotentialen. Beroende på vilka hinder det rör sig om så kan näringslivskontoret göra riktade insatser för att eliminera eller överkomma dem.

Kommunen kan till exempel vara behjälplig genom att föreslå lokaler, informera om upphandlingar och om hur offertförfarandet går till.

Vidare kan kommunen hänvisa till aktörer som kan erbjuda ekonomiskt stöd eller certifieringar. Från företagarnas sida kan det handla det om att skriva ned sina planer, att kommunicera och förankra strategier med medarbetarna. De behöver också effektivisera processer och hitta medarbetare med rätt kompetens.

Mer information kontakta: Anne Niska, Näringslivskontoret, tfn. 060-16 34 03, 070-618 54 85

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 19 november 2014