Förstudie för ett attraktivare Timrå

Publicerad den 6 oktober 2014 rxhöst_timrå_2013 469.jpg
– Förväntningarna är att förstudien mynnar ut i en projektansökan för att kunna finansiera det som förstudien visar, menar Linda Leiderud
Fotograf: Marie Zetterlund

I september påbörjades ett förstudiearbete som syftar till att utveckla Timrå till en allt mer attraktivare kommun att leva och verka i samt besöka.

– Vinsterna med förstudien är att på bred front skapa engagemang om en bild av hur vi vill att framtidens Timrå skall upplevas. Förstudien har tre fokusområden och förväntas vara färdigställd sista december i år, säger Timrå kommuns besöksnäringsansvarig Linda Leiderud.

Fokusområde besöksnäring

Området syftar till att knyta ihop land och kust, tydliggöra områden för utveckling gällande besöksnäring i enlighet med kommunens översiktsplan. Dessutom ska man även se över möjligheter till kommersialisering av dessa områden.

Fokusområde kompetensförsörjning

Områdets huvudfråga är hur man kan stödja våra företag i tillväxt genom en effektiv kompetensförsörjningsmodell?

Fokusområde innovationer

Området syftar till att tillvarata ny innovativ teknik utifrån besöksnäringens behov men även för att optimera företagsservice till övriga branscher. Målet är också att se över samverkansprocesser med idébärare och kartlägga behovet av kommersialisering.

Hopp om finansiering

– Förväntningarna är att förstudien mynnar ut i en projektansökan för att kunna finansiera det som förstudien visar, menar Linda Leiderud och fortsätter:

– Vi har i förstudiearbetet skapat forum för arbetsgrupper som vill utveckla småbåtshamnar i Timrå, enskilda entreprenörer, Ljustorps bygdeförening, Tynderö föreningsliv med mera för att höja Timrås attraktionsvärde.

Initiativet till förstudien kommer från Tynderö Föreningsliv, Tynderö Fiskarförening, Entreprenörer Patrik Wreeby och Sea Sweden. Projektledare för förstudien är Mona Sundin och Lars Andersson, Kommunens kontaktperson är Linda Leiderud. Projektet finansieras av Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Timrå Kommun

Mer information: Linda Leiderud, Näringslivskontoret, Timrå kommun,
telefonnummer: 0732-75 13 12 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2015