Ett lyft för matematiken

Publicerad den 3 oktober 2014 Matematiklyftet_2.jpg

I september gick startskottet för Matematiklyftet i Timrå kommun. Under läsåret 2014/15 kommer 81 stycken lärare i Timrås grundskolor att delta i Skolverkets utvecklingsinsats, som ska stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen.

– Målet är att öka elevernas måluppfyllelse i matematik, säger Ulla Kaisanlahti Olsson, resurspedagog i matematik och handledare i Matematiklyftet.

Matematiklyftet genomförs av skolverket i samverkan med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM).

Fem basgrupper

Alla 81 stycken lärare är uppdelade i fem basgrupper: årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Varje grupp träffas en gång i veckan tillsammans med specialutbildade matematikhandledare.

– Vi som handledare ska både stödja och utmana lärarna, fortsätter Ulla.

Även rektorerna genomgår en särskild utbildning framtagen av Skolverket. Målet med utbildningen är att ge rektorerna stöd att organisera Matematiklyftet på den egna skolan.

Nya metoder för undervisning

Under fortbildningen har lärarna tillgång till forskningsbaserat stödmaterial på webben, indelat i så kallade moduler. Modulerna innehåller texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på aktiviteter som ska hjälpa lärarna att reflektera över sina undervisningsbeslut och ge dem nya verktyg och metoder för att kunna utveckla sin undervisning.

– Det är spännande att höra hur andra tänker och att få nya perspektiv på matematiska problem. Det är viktigt, avslutar en lärare.

Läs mer om Matematiklyftet

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2014