Butiker i Sundsvall och Timrå sparar med hjälp av energirådgivning

Publicerad den 29 oktober 2014 wutskovet 039.jpg

Ett beviljat stöd på 277 000 kr från Naturskyddsföreningens fond "Bra Miljöval" och en total investering på 580 000 kr ger sex butiker i Sundsvall och Timrå en årlig besparing på drygt 40 000 kr.

Projektet har pågått under 2 år och de medverkande butikerna förstod snabbt vilken skillnad de energisparande insatserna skulle göra för deras verksamheter.

– Bättre belysning, mindre kylbehov och mycket mer kunskap. Alla har blivit mer energimedvetna och det har varit roligt, säger Håkan Jansson, butiksägare Flitiga Fingrar, och en av de medverkande butikerna i projektet.

Initiativet från Energi- och klimatrådgivarna i Sundsvall och Timrå kommuner resulterade i en energibesparing för butikerna på mellan 44-66 procent. Tillsammans sparar butikerna 41 000 kWh/år. De företag som genomfört byte till energieffektivare belysning är; Life City, Flitiga Fingrar och Arken Zoo i Sundsvall, Life i Birsta, NT Bygg i Njurunda och New Fashion i Timrå. Det nu avslutade SAMT-projektet, som drevs av Sundsvall och Timrå kommuner, var också en viktig pusselbit för att lyckas. En del ny teknik har tillkommit i butikerna, men mycket handlar också om information och goda råd.

– Företagarna har fått information och inspiration för att effektivisera och förbättra sin belysning och de har även fått förslag på ljussättning i butikerna säger Mona Tjernström, energi- och klimatrådgivare i Sundsvall.

Klädbutiken New Fashion är en av de butiker i projektet som har fått positiv respons från kunder efter byte till energieffektivare belysning.

– Kunderna kommer in och säger att det har blivit fint i butiken. Jag är själv också mycket nöjd med resultatet. Förut kändes det mörkt och trångt, kläderna syntes inte. Nu är det luftigare och butiken ser större ut. Att elräkningen blir lägre känns också bra, säger Kanchan Sharma från New Fashion.

Modern teknik och effektivt utnyttjande av dagsljus möjliggör lösningar som ökar en verksamhets attraktionskraft och försäljning samtidigt som energianvändningen i lokalen sänks. Det ekonomiska stöd butikerna fått från Naturskyddsföreningen är pengar från elbolagens försäljning av el märkt "Bra Miljöval". Pengarna kommer från Naturskyddsföreningens energieffektiviseringsfond "Bra Miljöval".

– Vi har haft med experter på energieffektiv ljussättning i projektet. Två studenter från Ljushögskolan i Jönköping har medverkat och Marcus Wiberg från Rummet Ljusdesign har bidragit med ovärderlig kunskap för att nå dessa förbättringar i energiförbrukning, berättar Marie Blumenberg, energi- och klimatrådgivare i Timrå.

Rollen Energi- och klimatrådgivare finns i alla Sveriges kommuner. Svenska staten ger via Energimyndigheten ett stöd till kommunerna för att kunna informera om vikten att minska sin energianvändning och klimatpåverkan. Sverige har som bekant ett klimat- och energimål. Vi ska exempelvis minska utsläppen av klimatgaser med 40 % och använda energin 20 % effektivare till år 2020. Energi- och klimatrådgivarens uppgift är att hjälpa allmänhet och företag att hitta åtgärder som de kan göra både när det gäller hushållet, villan, företaget och transporterna.

Vill du veta mer?

Marie Blumenberg, Energi- och klimatrådgivare, Timrå kommun, 073-275 13 02
Mona Tjernström, Energi- och klimatrådgivare, Sundsvalls kommun, 060-19 12 77
Håkan Jansson, Flitiga Fingrar, 070-541 03 00
Kanchan Sharma, butiksägare New Fashion, 073-824 47 56
Marcus Wiberg, Rummet Ljusdesign, 070 589 35 59

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 oktober 2014