Utökade byggrätter

För många är det en dröm att bygga ut fritidshuset för att bo där året runt. Därför har Timrå kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer för att möjliggöra en sådan utveckling i kommunens fritidshusområden.

Timrå kommun ställer sig positiv till en utveckling som innebär fler året-runt-boende i fritidshusområden. Det måste dock tillskapas en förening som driver frågan i de olika områdena och som ansöker om planändring. Riktlinjerna innehåller också en beskrivning av hur planprocessen ska gå till och vad som krävs för att en planändring ska kunna genomföras.

För de som bor i dessa områden, och som vill bygga ut, är det centralt att visa att vatten- och avloppsfrågorna kan lösas på ett långsiktigt hållbart sätt. I det sammanhanget ska föreningen ta fram en utredning som visar hur fastigheterna ska försörjas med vatten och hur avloppsvattnet ska renas inom området.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 8 juni 2012