Tvätta bilen på rätt sätt

Ur miljösynpunkt är det alltid bäst att tvätta bilen i en fordonstvätt. Om bilen tvättas på gatan eller gården når metaller, oljor och kemikalier från tvättvattnet mark och vatten.

Tvätta bilen på en biltvätt

Ur miljösynpunkt är det alltid bäst att tvätta bilen i en fordonstvätt. Om bilen tvättas på gatan eller gården når metaller, oljor och kemikalier från tvättvattnet mark och vatten. Står bilen på asfalt eller betong kan tvättvattnet rinna direkt ner i en närliggande dagvattenbrunn. I det fallet transporteras föroreningarna mycket snabbt till närmaste sjö eller vattendrag, helt utan rening.

Föroreningsbelastningen på den sjö eller det vattendrag som mottar det förorenade tvättvattnet blir stor. Belastningen sker dessutom under en kort tid vilket också ökar påfrestningarna på växter och djur i vattnet.

Tvätta bilen rätt

  • Tvätta bilen i en automatisk biltvätt. Tvättvattnet återanvänds och renas delvis innan det leds till reningsverket.
  • Tvätta bilen för hand i en "gör-det-självhall", där tvättvattnet renas i en oljeavskiljare innan det leds till reningsverket.
  • Vaxa bilen för att minska behovet av tvätt.
  • Miljömärkta rengöringsmedel är bättre än andra, men de är inte så miljövänliga att de kan släppas direkt ut i vattendragen.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter när du tvättar bilen. I dag finns det miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön. Även miljöanpassade bilschampon, tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att deras tensider lättare och snabbare bryts ner. Använd alltid miljöanpassade avfettningsmedel och tänk på att det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tänk på att ett lager vax skyddar bilen och gör att du inte behöver tvätta den så ofta.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 20 juni 2019