Övriga toalettlösningar

Det går mycket väl att ha toaletter som inte spolas med vatten. De flesta innebär någon form av omhändertagande av latrin, vilket kräver tillstånd från miljö- och byggnämnden. Även installation av övriga toaletter kan kräva anmälan eller tillstånd.

Mulltoaletter eller förmultningstoaletter innebär att latrinen (fekalier + urin) förmultnar i toaletten och blir till näringsrik kompost. I vissa toaletter separeras urinen ut (separationstoaletter) och samlas antingen upp för att användas som gödning eller indunstas. Det finns små förmultningstoaletter som kan placeras både inomhus och större varianter där förmultningsutrymmet placeras exempelvis i källaren. Det finns förmultningstoaletter både med och utan el. Har man en förmultningstoalett krävs ändå en mindre avloppsanläggning för dusch-, bad-, disk- och tvättvatten (en så kallad BDT-anläggning).

Torrdass

Eller ett vanligt utedass, med andra ord. Med en enkel insats kan man separera bort urinen och använda den som gödning. Att separera urin och fekalier minskar också lukten från dasset.

Övriga toaletter

Utöver de ovan beskrivna finns det ett antal andra lösningar som är mindre kretsloppsanpassade, till exempel paketeringstoaletter, förbränningstoaletter och kemtoaletter.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 7 mars 2019