Lagar och regler

Miljöbalken är den övergripande miljölagstiftningen som reglerar all verksamhet som påverkar miljön som till exempel utsläpp av avloppsvatten.

Att släppa ut avloppsvatten och sprida avloppsslam på mark, definieras enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet. Man är därigenom skyldig att följa bestämmelserna i miljöbalken samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som har fattats med stöd av balken.

I nedanstående länkar förklaras de regler som rör enskilda avlopp på ett lättillgängligt sätt för dig som fastighetsägare.

Avloppsguiden
Havs- och vattenmyndigheten

Miljösanktionsavgift

Om du anlägger ett avlopp utan att söka tillstånd kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2018