Avloppsinventeringar

Ett av de större hoten mot vattenmiljöer är övergödning. I avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten (BDT-avlopp) och från WC-avlopp, finns flera olika ämnen som i för stora koncentrationer kan vara skadliga. Förutom övergödning kan även smittämnen spridas, både till badplatser och grannars vattentäkter.

Om en avloppsanläggning inte fungerar som den ska släpper den igenom för mycket av till exempel smittämnen och övergödande ämnen. Därför finns miljöbalken och andra lagar för att skydda miljön.

Detta är några av anledningarna till att miljö- och byggkontoret valt att börja inventera runt omkring vattenområden som både ur rekreations- och naturvårdssynpunkt är väl värda att skydda mot olika yttre påfrestningar.

Var har inventeringar gjorts?

2008-2009 inventerades områden väster om Lögdösjön, strandnära fastigheter runt Inre- och yttre Tynderösundet, Unnviken, Norra Åstön samt Gäddviken.

2016 inventerades fastigheter runtikring Strindsjön.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2018