Kalkning

vårflod Timrå.jpg

Timrå kommun kalkar sjöar och vattendrag för mellan 1 och 1,5 miljoner kronor per år med 85 – 100 procents statsbidrag. Kalkningen görs för att motverka försurning av sjöar och vattendrag. Försurning medför att bottendjur och fiskar får svårt att överleva.

Det mesta av kalkningen görs med helikopter varje år under höst- och vinterperioden. I vissa områden där källsjöar saknas kalkas våtmarker med helikopter. Vi har även tre kalkdoserare som går under högflödesperioder och främst då på våren och senhösten.

För kalkningen ansvarar miljö- och byggkontoret som i samarbete med länets andra kommuner gemensamt upphandlar spridningen av kalk. Nuvarande entreprenör är Svenska Mineral AB.

För mer information om försurning och kalkning läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019