Rapport om fiskevandringsförhållanden och förslag till åtgärder i Norrån och Sörån

Åarna Norrån och Sörån mynnar intill varandra i Åvikebukten öster om Timrå. Åarnas vattenföring och fallhöjd har sedan lång tid tillbaks nyttjats för drift av bl.a. kvarnar, smedjor samt produktion av el. De flesta av verksamheterna har dock lagts ned och idag återstår endast ett mindre kraftverk i Norråns nedersta del. Ett flertal av lämningarna från tidigare verksamhet är klassade som fornlämningar.

Sedan slutet av 90-talet har fiskvandringsförbättrande åtgärder utretts. Fiskvägar har också anlagts i Norrån vid Sågdammen och Kvarntorpet.

Timrå kommun gav hösten 2015 EKOM i uppdrag att bedöma fiskvandringsförhållandena på sex olika platser i Norrån och Sörån samt vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för fiskvandring vilka presenteras i rapporten.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019