Rapport om restaureringsarbetet i Ljustorpsån under 2004-2006

Efter att EU-projektet avslutades togs en slutrapport fram som beskriver de åtgärder som vidtogs under åren 2004-2006. Rapporten togs fram av Öhmans fiskevårdsservice på uppdrag av Timrå kommun.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019