Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån 2019

Under 2019 utfördes restaurering av en sträcka vid Mjölsätt i Ljustorpsån. Arbetet utfördes med grävmaskin genom att större sten och block tillfördes ån för att bredda strandzonen, skapa en förbättrad strömsättning och variation i vattendraget. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag från länsstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019