Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån 2018

Under 2018 utfördes restaurering av en lekbotten nedanför Lagfors kraftverk i Ljustorpsån. Arbetet utfördes manuellt genom att befintligt lekgrus luckrats upp enligt den så kallade Hartijoki-metoden. Vi har även tagit bort ett vandringshinder i Hamrebäcken som är ett biflöde till Ljustorpsån. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag och Nokås-medel (stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) från Skogsstyrelsen.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019