Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån 2017

Under 2017 utfördes restaurering vid Tuna och Lagfors, övre. Åtgärderna innebar tillförsel av fler större block och sten samt justering av tidigare åtgärder i främst strandzonen samt tillförsel av mindre sten längs strandkanten. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019