Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån och Mjällån 2015

Under 2015 utfördes restaurering uppströms och nedströms Nylandsforsen. Åtgärderna innebar tillförsel av större sten samt flytt av befintlig sten längs strandkanten. Även en svämmzon öppnades upp. Troligen är den nu öppna svämmzonen en meanderbåge som tidigare rätats ut för flottningen. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019