Fotodokumentation från restaureringsarbetet i Ljustorpsån och Mjällån 2014

Under 2013 utfördes restaurering vid Storvålen i Ljustorpsån och Gällviksforsen i Mjällån. Åtgärderna innebar tillförsel av större sten och block och flytt av sten längs strandkanten. Åtgärderna har finansierats med statligt fiskevårdsbidrag.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 2 september 2019